top of page

VÄKIVALLATTOMAMMAN TILAN OHJEET

1.ÄLÄ OLETA

Älä oleta toisen sukupuolta, seksuaalista suntautumista, ikää, uskontoa, kansalaisuutta, terveydentilaa, asemaa tms. toisesta. Jos on tarve olettaa jotain, oleta hyvää.

 

2. ANNA TILAA/OTA TILAA

Mahdollista osallistuminen monille. Huomioi kuka puhuu ja kuka ei. Jos puhut usein, harkitse antavasi tilaa muille äänille. Jos taas kuuntelet usein, mieti voitko aktiivisesti ottaa tilaa? Huolehditaan yhdessä että koko ryhmän viisaudelle on tilaa/aikaa tulla esiin. 

 

3. HARJOITTELE OMAKOHTAISUUTTA

Puhu omista kokemuksistasi ja reaktioistasi. Älä puhu kokonaisen ryhmän puolesta tai oleta muiden kokemusta. Käytä "minä"- kieltä.

 

4.OLE AVOIN

Ole valmis oppimaan uutta, kokeilemaan uusia ideoita ja tapoja tehdä asioita vaikka ne eivät olisi täysin tuttuja tai mitä eniten haluaisit. 

 

5.HARJOITTELE AKTIIVISTA KUUNTELUA

Koita välttää suunnittelemasta mitä seuraavaksi sanoisit kun kuuntelet muita. Harjoittele läsnäolevaa uteliasta kuuntelua.

6. KUNNIOITA toisten tilaa ja kehoa. Kysy lupaa ennenkuin kosketat toista. Koita myös välttää kommentoimasta toisten kehoja.

 

7. VÄLTÄ SYYLLISTÄMISTÄ JA HÄPEÄÄN SAATTAMISTA (ITSEN TAI MUIDEN)

Harjoittele palautteen antamista tekoihin/sanoihin ja selkeisiin havaintoihin perustuen sen sijaan että kohdistaisit palautteen ihmisiin itseensä.

 

8.OTA VASTUUTA

Ota vastuuta omista tarpeistasi, ilmaise niitä ja tee pyyntöjä. Pyri läpinäkyvyyteen. Samaanaikaan kaikella mitä teemme on vaikutuksia muihin. Huomaa ero intention eli aikeen ja vaikutusten välillä. Aikeisiin keskittyminen silloin kun harmia on jo tapahtunut ohittaa toisen kokemuksen. Konfliktitilanteessa kuuntele ensin vaikutus, sitten kerro miksi toimit niinkuin toimit.

9.TERVETULOA KESKENERÄISYYS 

Toivotetaan tervetulleeksi keskeneräinen ihmisyys, herkkyys, mokailu, häpeä, kökköys, suru ja rakentava viha. Myös ei-jakaminen ja hiljaisuus tervetulleita. 

10.LUOTTAMUKSELLISUUS

Jaa kurssien ulkopuolella vain omista kokemuksistasi, ei toisten.

11.YHTEINEN KANNATTELU

Muistetaan että meillä kaikilla on vuorovaikutusvaltaa. Jokaisella on valtaa puuttua asioihin! Olemme täällä yhdessä!

bottom of page