top of page

Life is a Gift

Elämä on Lahja

LAHJATALOUS

Elämä on meille jokaiselle lahja. Synnymme maailmaan riippuvaisina hoivasta, jonka saamme lahjana. Uskon että väkivallattoman elämän ytimessä on lahjatalous, paluu luottamukseen elämään ja sen lahjoihin. En tahdo romuttaa pelkästään kapitalistista systeemiä vaan visioni on palata lahjaan, vaihtokauppojen tuolle puolen. Lahjataloutta on nytkin jokapuolella, se on vain näkymättömissä. Lahjoja virtaa jatkuvasti globaalista etelästä pohjoiseen, naisilta miehille, alkuperäiskansoilta ja menneiltä sukupolvilta nykyhetkeen, luonnolta ihmisille sekä tulevilta sukupolvilta tähän päivään. Reilussa vaihtokaupassa ei ole lainkaan voittoa. Voitto tulee aina jostain lahjana. Kaikki "voitto" on siis lahjaa jostain. Kun palaamme lahjaan, palaamme arvottamisesta ja voitontavoittelusta tarpeisiin, määrällisestä ajattelusta laadulliseen. Kun palaamme lahjaan olemme suoraan kosketuksissa siihen mitä tarvitsemme, antamisen ja vastaanottamisen virtaan, sekä pyytämisen taitoon. Lahjataloudessa on myös oleellisesti kysymys paluusta elämään maapallon kantokyvyn rajoissa.

 

Tahdon pyrkiä siirtymään työssäni kohti lahjataloutta ja mahdollistaa vuorovaikutuskoulutuksia muillekin kuin keskiluokkaisille ja varakkaille. Eriarvoisuuden vähentäminen on minulle tärkeä arvo. Se, mikä estää todellisen muutoksen tapahtumista teollisesta yhteiskunnasta kestävään uusiutuvaan kulttuuriin on markkinatalous ja siihen liittyvät uskomuksemme/myyttimme. Ajatuksiini on vahvasti vaikuttaneet mm. Genevieve Vaughan, jonka kirjaa "For-Giving, A feminist critique of exchange" suosittelen lämpimästi kaikille. Se löytyy lahjana täältä:

 

 

Lahjatalouteen siirtyminen voi herättää epämukavia kysymyksiä. Jos saisin päättää kuinka paljon minä maksaisin tästä? Mihin minulla olisi varaa? Mitä sitten kun en voi maksaa niin paljoa kuin haluaisin? Summan itse päättäminen herättää usein häpeää tai syyllisyyttä, siksi että olemme tottuneet yhdistämään oman tai toisen arvon rahaan. Ja koska järjestelmä eriarvoistaa ihmisiä niin monin eri tavoin ja koska siihen on keinotekoisesti rakennettu niukkuutta, joka aiheuttaa niukkuusajattelua, eli "minulle ei riitä "-ajattelua.

Taloudellinen eriarvoisuus on kuitenkin rakenteellinen, talousjärjestelmämme luoma asia, ei yksilön syy tai ansio. 

 

Koulutuksissani pyydän varausmaksun, joka on 100€. Se ei kata kurssin kaikkia kuluja vaan sen tarkoituksena on varmistaa minun pystyvän tyydyttämään edes osan kurssin kuluista.  Suurin osa kurssin kuluista maksetaan kurssin lopussa. Jokainen maksaa kurssista itse valitsemansa summan. Jotkut maksavat 50€, jotkut taas 500€. Jokainen kykynsä ja oman arvostelukykynsä mukaan. Näissä kursseissa sekä yhteisöille ja yhdistyksille, joiden arvot ovat linjassa omieni kanssa pyyntöni maksun suhteen on seuraava:

Maksa pienempi summa jommastakummasta

a)joko sen minkä maksat ILOLLA

b)sen mihin pystyt

Tämä pyyntö on sen vuoksi että lahjatalous perustuu ilolla antamiseen. Ei velvollisuudella, pakolla tai katkeruudella. En tahdo että kukaan antaa enemmän kuin mihin kykenee, niin että ei kykenisi täyttämään omia perustarpeitaan. Jos et kykene maksamaan varausmaksuakaan, on silti täysin

mahdollista ottaa yhteyttä ja tiedustella osallistumista. Usein ryhmän sisältä löytyy ihmisiä jotka kykenevät tukemaan toisten osallisuutta maksamalla enemmän.

 

GIFT ECONOMY

Life is a gift to us all. We are born into this world dependent on care, which we all receive as a gift, not paying for it in exchange in any way. I believe that within the core of nonviolent living there is gift economy, a return to mothering species, a return to trust in life. I dream of contributing to the collapse of the exchange paradigm and especially capitalism and returning collectively to the gift paradigm. Even now there is gift economy everywhere, it is just hidden. There is an endless flow of gifts coming from the global south to the global north, from women to men, from other species to humans, indigenous peoples now and before to the "western" world, from the past to the present and also robbed from the future generations to now. All that is considered "profit" in the market economy is actually gift. There is no profit in fair exchange. All profit comes from somewhere. The whole concept of profit is absurd. When we return to the gift, we are coming back to needs, we are changing from quantitive thinking to qualitative. We come back to giving and receiving as the basis of life, and the noble art of asking for what we need.

In my work I wish to move towards gift economy and enable trainings for everyone, regardless of class. We have so many believes and stories around money, which stop us from really looking and facing issues around it. I am very much influenced by Genevieve Vaughans ideas and the book: For-Giving, a feminist critique of exchange, which you can find as a gift here:

Moving to gift economy can bring unsettling thoughts. How much I value this course? This persons work? If I decide, how much would I choose to pay? What can I afford? What then if I can't pay as much as I would like? We are often overwhelmed by shame or guilt as we are conditioned to attach our own or others value to money. Because this is what the system makes us do, it makes us think in quantity, not quality. It also creates scarcity and scarcity mindset.

Economic inequality is built within the system, it is not the fault or merit of an individual.

In my courses I ask for a booking fee, which is to ensure I meet at least some of my and my families basic needs. The rest and bulk of the course fee is for each person to decide for themselves how much they give. For them and for non-profit organisations or communities, whose values are aligned with mine and whose work is healing the planet I am requesting the following:

 

Pay the smaller amount of these two.

a)what you give with joy

b)what you can afford to give

GIFT ECONOMY IS A RADICAL WAY TO DISMANTLE PATRIARCHY

bottom of page