top of page
Wildlife

“If the world is to be healed through human efforts, I am convinced it will be by ordinary people, people whose love for this life is even greater than their fear.”

Joanna Macy


AKTIIVISEN TOIVON TYÖ

Yhteyteen Palauttava Työ” (eng.The Work that Reconnects) on ekofilosofi ja aktivisti Joanna Macyn jo yli neljä vuosikymmentä kehittämä osallistava työpajamalli, jota on opetettu ympäri maailmaa tuhansille ihmisille. Se on suunniteltu muuttamaan pelko ja epätoivo inspiraatioksi ja voimaantumiseksi. Suomeksi kutsun sitä “Aktiivisen Toivon työksi”, koska se kuvaa hyvin työn luonnetta.

 

Aktiivisen toivon työ käyttää keinoinaan dialogia, liikettä, rituaaleja, leikkiä ja luontoyhteyttä. Se inspiroi ja voimaannuttaa meitä näinä planetaarisen kriisin aikoina. Usein sivuutamme toivottomuutemme, pelkomme ja surumme maailman tilasta. Tämä sivuuttaminen ei kuitenkaan vie pelkojamme pois vaan usein johtaa pinnan alla kytevään ahdistukseen. Aktiivisen toivon työ tarjoaa työkaluja kohdata nämä tunteet ja haasteet ja auttaa meitä saamaan vahvemman yhteyden itseemme, toisiimme sekä muihin eläviin olentoihin.

 

Tämän työn tekeminen on tärkeää voidaksemme ottaa osaa omalla ainutlaatuisella tavallamme käynnissä olevaan kollektiiviseen muutokseen elämää tuhoavasta yhteiskunnasta elämää ylläpitävään yhteiskuntaan. Aktiivisen toivon työ elävöittää ja antaa meille voimia ja resilienssiä elääksemme täysillä ilmasto- ja muiden katastrofien keskellä. Viikonlopun työpajassa käydään läpi koko Yhteyteen palauttavan työn eli Work That Reconnectsin spiraali kiitollisuudesta oman kipumme kunnoittamisen kautta voimaantumiseen.

AKTIIVISEN TOIVON TYÖPAJAT LAPSILLE JA NUORILLE

 

Työpajassa käsitellään draamallisin ja luovin keinoin ilmasto-ja ympäristökriisin herättämiä tunteita ja voimaannutaan toimintaan. Ilmasto- ja ympäristökriisi ja sen mukanaan tuoma mahdollinen ilmastoahdistus on ilmiö, jonka tämän ajan nuoret joutuvat kohtaamaan ja jonka käsittelyyn he tarvitsevat työkaluja. Ahdistus ei välttämättä aina ilmene päällepäin, eivätkä ilmastokysymykset ehkä kiinnosta kaikkia nuoria, samaanaikaan ahdistus voi kyteä pinnan alla. 

Luovan lähestymistavan avulla nuoret voivat kohdata vaikeilta ja pelottavilta tuntuvia asioita turvallisen etäisyyden päästä esimerkiksi roolin, kuvallisen ilmaisun tai musiikin kautta.

 

Työpaja räätälöidään sopivaksi kullekin ikäluokalle. Työpaja voi olla esimerkiksi osallistuminen “Kaikkien Olentojen Neuvostoon”, joka on leikkisä draamallinen kokemus, jossa voimme astua hetkeksi pois ihmishahmostamme ja puhua toisten elämänmuotojen suulla. Tässä ja muissa työpajakokonaisuuksissa tärkeänä osana on tunteiden kunnioittaminen ja salliminen, kiitollisuuden tunteminen sekä aktiivisen toivon rakentaminen.

Aktiivisen toivon työpaja on sinulle jos:

  • koet ilmastoahdistusta, maailmantuskaa tai ylisukupolvista traumaa

  • olet aktiivisesti mukana "maailman parantamisessa" mutta jaksottelet aktiivisten kausien ja burn outin välillä

  • haluat kokea yhteisöllisyyttä muihin jotka kantavat huolta tästä planeetasta

  • haluat turvallisen tilan jossa tuntea ilmastokriisiin/maailmaan liittyviä tunteitasi

  • tahdot saada syvemmän yhteyden itseesi, toisiin ihmisiin, eläviin olentoihin ja maahan

  • tahdot elämääsi inspiraatiota, tukea, yhteyttä ja merkityksellisyyttä

TILAA TYÖPAJA!

Etsitkö yhteisöösi työpajaa tai tilaisuuteen puhujaa? Haluaisitko paikkakunnallesi Aktiivisen Toivon työpajan? 

 

Ota yhteyttä:

kaisakaarmemaa@gmail.com

bottom of page